Farligt gods är en beteckning på föremål och ämnen som antingen är förbjudna att frakta eller som endast kan fraktas under vissa förhållanden. Detta för att leva upp till de lagar som gäller för transport av dessa ämnen eller föremål. Idag är som bekant medvetenheten kring säkerhet och miljö större än vad den har varit tidigare. Därför är det också viktigt att de anställda som arbetar med transport av farligt gods har relevant utbildning. Det är dessutom ett krav att den personal som utför dessa transporter är utbildade i ADR 1.3.

ADR är en förkortning som står för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Det fullständiga begreppet är av förklarliga skäl inte särskilt praktiskt att använda. Därför kommer vi här att använda förkortningen.

Okej, nu vet du att det har att göra med transport av farligt gods och en europeisk överenskommelse kring dessa. Men vad är då ADR 1.3?

Det är en utbildning som är obligatorisk för de personer som är delaktiga i samband med en transport av farligt gods. Med tanke på det stora behovet av att kunna transportera gods som klassificeras som farligt är efterfrågan på dessa utbildningar stor. Som tur är kan du gå en webbaserad utbildning och därefter få ett intyg på att du har slutfört den.

Därför är en webbaserad utbildning i ADR 1.3 att föredra

En webbaserad utbildning i ADR 1.3 har vissa fördelar gentemot en konventionell sådan. Den webbaserade varianten går till följande sätt:

  • Du loggar in på en webbplats och genomför utbildningen själv. Denna kurs har en beräknad tidsåtgång på cirka tre till fyra timmar.
  • Utbildningen görs på webben med hjälp av multimedia såsom bilder, röst, text, animationer och liknande. Den består av såväl dessa moduler där innehållet är interaktivt som fördjupningsavsnitt.
  • När du är klar med en modul gör du ett kort prov. Därefter går du vidare till nästa modul och gör om denna process.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg som kan skrivas ut. Intyget styrker att du är utbildad i ADR 1.3.

Gå en webbaserad utbildning i ADR 1.3