Det är viktigt att skrota bilen i Norrköping på ett korrekt sätt. Detta både för att spara ekonomin och miljön. Det enklaste sättet är att kontakta en bilskrot i Norrköping som hämtar, demolerar och tar hand om bilen. Det finns flera fördelar med det.

 • Undvik risken för miljöbrott
  Att ha en avregistrerad bil stående på gården är inget brott. Men att släppa ut miljöfarliga gifter är ett brott. Det är vad som kan hända vid stora rostangrepp och om exempelvis skador uppstår på bilbatteriet eller bensintanken. Beroende på omfattningen (en eller flera bilar) kan en person till och med ställas inför rätta och bli tvungen att betala böter. I värsta fall väntar fängelse.
 • Gynnar andrahandsmarknaden
  En av de viktigaste punkterna för att minska vår miljöpåverkan är återbruk (second-hand handel). Att låta en bilskrot skrota bilen innebär även att flera detaljer kan säljas vidare på second-hand marknaden. Flera företag som hjälper privatpersoner, och företag, att skrota bilen har egen försäljning av dessa delar. Det finns även ett nationellt register som de kan lägga upp produkterna på och därefter sälja dem över hela Sverige.
 • Gratis upphämtning
  I Norrköping går det att beställa gratis upphämtning av en skrotbil. I de allra flesta kommuner är detta gratis vilken även gör att flera tar tillfället att utnyttja denna tjänst. Det i sin tur minskar antalet skrotbilar som bara står och i längden förstör naturen.
 • Bästa alternativet för miljön
  När bilskroten har hämtat bilen börjar de med ett demonteringsarbete. De delar som kan återvinnas säljs till skrotuppköpare, de delar som kan säljas går till försäljning medan vissa delar hanteras på ett specifikt sätt för att inte utsläpp ska ske. Exempelvis kan uttjänta batterier skickas vidare till hantering av dessa.

Att skrota bilen handlar alltså inte om att skicka den till en bilskrot som trycker ihop den och placerar den på hög. Idag handlar det till mycket stor utsträckning om att återvinna och återbruka. Detta både utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Skrota bilen i Norrköping med bilskrot

 • Kontakta och boka
  Börja med att kontakta en bilskrot i Norrköping och boka en tid för att bilen ska kunna hämtas.
 • Ha ID-handling och registreringsbevis tillgängliga
 • Få kvitto på hämtning och därmed är ägarbytet klart
Avatar photo
Dags att skrota bilen i Norrköping? Varför välja bilskrot?