Dags att bjuda med barnet på en första cykeltur genom att montera en cykelsits? När det kommer till barn och säkerhet bör man vara extra noga. Ta dig tid att prova fram den sits som passar bäst och möter behoven. Fem steg på vägen är:

  • Läs recensioner och välj bort ”de sämsta”

Både Råd & Rön och webbplatser med familjetema har publicerade tester på cykelsitsar. Dessa bedöms något olika beroende på vilka punkter man låter väga tyngst. Du behöver alltså inte nödvändigtvis köpa den cykelsits som fått ”Bäst i Test”. Däremot rekommenderas du att undvika de som fått allra sämst betyg.

  • Provsitta och testa

Barn har olika kroppsform och sitter olika i cykelsitsarna. Det är därmed omöjligt att veta vilken cykelsits som passar bäst utan att prova. Om möjligheten finns, ta med barnet till butiken och testa ett par sitsar innan beslut tas om vilken som ska köpas in.

Kolla exempelvis hur barnet sitter, hur remmarna sitter och om det är relativt enkelt att spänna fast barnet.

  • Kontrollera bältet och fotskyddet

Det finns en fördel att bältet bara går att knäppa upp med två händer. Chansen är då minimal att barnet lär sig hur man ska göra för att komma loss. Detta är även något som Råd & Rön rekommenderar när de testade cykelsitsar.

När det kommer till fotskyddet finns fördel om skyddet är så tydligt att barnet inte kan få in foten i hjulet även om spännrem inte sitter fast. Vill man vara på den säkra sidan kan alltid kjolskydd monteras på cykeln vilket gör det omöjligt för barnet att råka få in foten.

  • Snabbfäste

Har ni en cykelsits men två cyklar? Det är oftast inte några problem då cykelsitsarna generellt har snabbfästen. Det betyder att det på mindre än en minut går att lossa sitsen från ena cykeln och montera den på den andra cykeln. Mycket smidigt om man vet att sitsen kommer att behöva flyttas mellan cyklarna.

  • Framme vid styret – eller bakom?

Det finns två helt olika modeller av cykelsitsar. Den enda sitter framme vid styret vilket gör att barnet sitter mellan den som cyklar och styret. Den andra sitter på samma plats som pakethållaren sitter. Det finns fördelar med bägge. Däremot kan den som sitter framme inte ta lika tunga barn som den bakom.

Avatar photo
Köpa cykelsits – Fem tips innan köpet